در چه صورت میتوانم سفارش خود را مرجوع کنم؟

در شرایط زیر امکان مرجوع کردن کالای خریداری شده وجود دارد:

۱- در صورتی که محصول ارسال شده با محصولی که شما سفارش داده اید از لحاظ گارانتی و سایز و کیفیت سفارش داده شده اختلاف داشته باشد.
۲- در صورتی که محصول هنگام حمل بار معیوب شده باشد.
۳- در صورتیکه محصول ارسالی ایراد کیفی نظیر ایراد دوختی و یا پارگی پارچه که در فرایند تولید انجام پذیرفته باشد.