قوانین ارسال محصولات

هزینه حمل سفارشات شما عزیزان از وب سایت آکو بازار به صورت رایگان میباشد.

مدت زمان برای ارسال سفارشات شما بین ۳ الی ۵ روز میباشد.

در تهران از دو گزینه برای ارسال سفارشات استفاده میگردد :

پیک و پست سفارشی

در شهرستان ها فقط از پست پیشتاز برای ارسال محصولات استفاده میگردد.

برای کالاهایی که از لحاظ حجمی بزرگ میباشند و به طبع در نحوه ارسال مشکل ایجاد می نمایند با هماهنگی با مشتری نحوه ارسال مناسب اتخاذ خواهد شد.